นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อธิบายถึงวิธีการใช้จัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่าน amazingth.com รวมถึงบริการและเครื่องมือต่างๆ ซึ่งผู้ใช้งานเข้าใช้งาน เช่น การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน การสร้างข้อมูลสมาชิก การซื้อวีดีโอ และการใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ ใน website โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้กำหนดขึ้นภายใต้บังคับของกฎหมายไทย เมื่อผู้ใช้บริการได้เข้ามาใช้บริการ ถือว่า ผู้ใช้งานที่เข้าใช้บริการได้ยินยอมและยอมรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัวให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว ยอมให้เปิดเผยต่อสาธารณะ และประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน โดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และนโยบายการใช้งานของเรา

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ข้อมูลการเปิดบัญชีผู้ใช้เมื่อผู้ใช้งานทำการสมัครใช้บริการ เมื่อมีการกรอกแบบฟอร์มสมัคร ผู้ใช้งานได้ให้ข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล รูปภาพ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อผู้ใช้งานทำการลงทะเบียนผ่านบริการยืนยันตัวตนของผู้ให้บริการอื่น ทางเราอาจจะทำการเก็บข้อมูลบางส่วนจากผู้ให้บริการนั้นๆ ตามที่ผู้ใช้งานได้ยินยอม

เรามีการเก็บรวบรวมข้อมูลคุ้กกี้ และ ไอพี แอดเดรส เป็นข้อมูลการใช้งานบางอย่าง เช่น คุ้กกี้ จะใช้สำหรับเก็บสถานะการเข้าใช้งานระบบ เก็บข้อมูลบนบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้งาน และประวัติการเข้าชม เพื่อให้ผู้ใช้งานใช้เว็บไซต์ได้ง่ายยิ่งขึ้น ไม่ต้องผ่านขั้นตอนการเข้าสู่ระบบซ้ำเมื่อผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อีกครั้ง คุ้กกี้ จะหมดอายุหรือถูกลบทิ้งอัตโนมัติเมื่อปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์ ไอพี แอดเดรส จะถูกเก็บตอนที่ผู้ใช้งานลงทะเบียนสมัคร การเก็บข้อมูลการใช้งานของ คุ้กกี้ และ ไอพี แอดเดรส นั้น เพื่อใช้กำหนดการเปิดปิดการใช้งานของฟีเจอร์ต่างๆ เพื่อปรับแต่งข้อเสนอและการใช้งาน รวมทั้งสิทธิ์การใช้งานในบางฟีเจอร์

วิธีการใช้ข้อมูล
เราใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากบริการทั้งหมด เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้งาน ป้องกัน แก้ไขปัญหาด้านเทคนิค วิจัยและวิเคราะห์ในการปรับปรุงพัฒนา และเปิดบริการฟีเจอร์ใหม่ การใช้ข้อมูลเหล่านี้ ในการนำเสนอเนื้อหาบนเว็บ เช่น การแสดงผลการค้นหา การแนะนำกระทู้ที่คุณอาจสนใจ หรือ Tag ที่คุณสนใจ แสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และแสดงการสื่อสารบน website เพื่อการบังคับใช้นโยบายการใช้งาน ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของเรา รวมทั้งเพื่อป้องกันการฉ้อโกงจากมิจฉาชีพหรือการใช้งานในทางที่ผิด

การควบคุมข้อมูลโดยผู้ใช้งาน
ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลเข้าสู่ระบบสมาชิก โดยการสร้างบัญชีผู้ใช้หรือการสมัครสมาชิกไว้กับเรา ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงหน้าจัดการข้อมูลของผู้ใช้งานเอง สามารถเพิ่ม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ลบ ข้อมูลที่ผู้ใช้งานได้ให้ข้อมูลไว้ ผู้ใช้งานมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลที่ผู้ใช้งานให้แก่เรา

การแบ่งปันข้อมูล
เรา จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน กับบุคคลภายนอก ในกรณีต่อไปนี้ ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่เชื่อถือได้ ในการเสนอบริการด้านต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพโดยรวมของ website ทั้งนี้ ผู้ให้บริการดังกล่าวมีข้อจำกัดในการเข้าใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และดำเนินการภายใต้ข้อตกลงของเรา และผู้ให้บริการดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ สำหรับเหตุผลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือการร้องขอข้อมูลจากหน่วยงานทางราชการเป็นลายลักษณ์อักษร

ความปลอดภัยของข้อมูล
เราจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณจะมีการจำกัดการเข้าถึง การเข้าถึงข้อมูลนั้น จะอนุญาตให้เข้าถึงได้โดยจำกัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิ์เข้าใช้งานในระบบที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลนั้นเพื่อทำการประมวลผลข้อมูลให้ โดยเจ้าหน้าที่เหล่านั้นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเข้มงวด

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจจะมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว ซึ่ง เรา จะมีการแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคลสำหรับบางบริการ และจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลให้เห็นอย่างชัดเจนในหน้าเว็บ amazingth.com หลังจากการปรับปรุงนโยบายดังกล่าว ถือว่าผู้ใช้งานยืนยันยอมรับการแก้ไขปรับปรุงใดๆ ที่ทำขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อมูลติดต่อ
กรณีผู้ใช้งานมีคำถามหรือข้อสงสัยใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร 083-6495626 หรือ LINE ID @amazingpolo